Změna sazeb DPH od 1.1.2013

Prezident republiky podepsal dne 21.12.2012 zákon o změně sazeb DPH od 1.1.2013, čímž tato část vládních daňových opatřední definitivně vstupuje v platnost. Od nového roku tak dojde ke změně dolní (snížené) sazby DPH z dosavadních 14% na 15% a ke změně horní (základní) sazby z 20% na 21%. Pokud nejste plátce DPH, změna se Vás kromě změny v dodavatelských cenách nejspíše nijak přímo nedotkne a nemusíte nic nastavovat.

Pokud jste plátce DPH, pak doporučený postup je následující:

1) Ověřte, zda máte poslední platnou verzi PROFIT 2012.06. Pokud ne, aktualizujte ji.

2) Dokud nezaložíte nové daňové období, neměňte sazby DPH v nastavení ani v ceníku.

3) Až založíte nové daňové období pro rok 2013, systém Vám sám nabídne nastavení správných sazeb na 15% a 21% (potvrďte) a nabídne automatický přepočet cen v ceníku.

Neexistuje žádný legislativní předpis, který by plátcům DPH nařizoval, jakým způsobem mají upravit svůj ceník při změně sazeb DPH. V praxi se používá buď metoda ponechání konečných cen (absorbce změny DPH do základu) nebo metoda plného promítnutí zvýšeného DPH do konečné ceny, kombinace těchto dvou metod, případně zcela nové nacenění daného produktu.

V PROFITu je možné nechat ceník automaticky přepočítat a to jednou ze dvou základních popsaných metod:

Třetí volbou je ceník automaticky nepřepočítávat (upravíte jej ručně).

Provedením automatického přepočtu dojde ke změně u všech položek v dané sazbě, a to jak v nákupních tak prodejních cenách. Je samozřejmě možné, nechat systém automaticky přepočítat ceník jednou z popsaných metod a poté ručně dořešit výjimky, upravit ceny tam, kde daná metoda nevyhovuje.

Při přechodu na nový rok se snažte postupovat chronologicky, tzn. nejprve vystavte všechny faktury patřící do starého roku, teprve poté proveďte založení nového roku, přepočet ceníku a vystavování nových faktur. Pokud nicméně budete v novém roce vystavovat faktury zpětně do starého roku (třeba i jen zpětně uplatňovaným datem zdanitelného plnění), tak dejte prosím pozor na to, že systém se nepřepne automaticky na staré ceny a staré sazby - musíte si pohlídat použití starých sazeb osobně a pokud již máte v ceníku nové údaje, musíte upravit ceny ručně (a pozor na zpětný propis cen do ceníku, nemáte-li zafixované ceníkové ceny).

V období kolem přelomu věnujte zvýšenou pozornost také přijatým fakturám, obecně by vše s datem zdanitelného plnění do 31.12.2012 mělo být se sazbami 14% a 20%, vše s datem od 1.1.2013 se sazbami 15% a 21%. Při zjištění nesrovnalostí doporučujeme kontaktovat vystavitele dokladu s upozorněním na nesrovnalost či daňového poradce s dotazem na správný postup zpracování takového dokladu.

Copyright © 2017 by LPsoft Information Systems s.r.o.