Rychlost a výkonnost systému

Jak vyladit PROFIT, aby rychlost odezvy byla co nejlepší?

PROFIT používá pro ukládání dat moderní SQL databázi (Firebird), kde ani statisíce nebo miliony záznamů nejsou v zásadě problém a systém dokáže být stále stejně rychlý i při velkém množství záznamů. Přesto existuje několik faktorů, které je třeba brát v úvahu při provozu systému tak, aby nedocházelo ke zpomalení vlivem nevhodné konfigurace.

Podívejte se na jednotlivé faktory a vylaďte vše tak, aby byl PROFIT co nejrychlejší:

Vliv hardware

Použitý hardware nehraje v běžných případech zásadní roli. Pokud je systém v jednouživatelské konfiguraci, postačuje jakýkoliv běžný kancelářský PC či notebook s procesorem od 1,5 GHz a pamětí RAM od 2GB výše, což je konfigurace, kterou splňuje většina v současné době i nejslabších počítačů na trhu.

Pokud je PROFIT v síťové konfiguraci, tak výkonnost serveru hrát roli může. Pro malou firmu s několika klientskými stanicemi stačí server v konfiguraci běžného PC. Pro firmu s 10 a více stanicemi by již měl být použit výkonnější server s vícejádrovým procesorem, dostatečnou pamětí a rychlým datovým úložištěm.

Při použití na USB disku může hrát dílčí roli rychlost USB disku. S nejpomalejšími staršími flash disky bude rychlost systému o něco nižší než s moderním SSD diskem s USB 3.0 rozhraním, ovšem nebude to rozdíl zcela zásadní.

Vliv sítě

Na výkonnost PROFITu může mít vliv i rychlost místní sítě a internetového připojení. Vliv místní sítě ovlivňuje reakční dobu systému u všech běžných operací PROFITu v síťové konfiguraci a je vhodné zajistit, aby síťová latence byla co nejnižší (do 1 ms).

Větší vliv může hrát latence (rychlost odezvy) a přenosová rychlost připojení k internetu. Jde jednak o situaci, kdy je PROFIT v síťové konfiguraci připojován k serveru přes internet (ať už přes VPN nebo přímo). Síťová latence tohoto spojení je zcela zásadní a při latenci vyšší než 50 ms bude systém reagovat zpomaleně. Přenosová rychlost také ovlivní práci se systémem – u připojení s malou rychlostí přenosu (do 256 KB/s) bude zejména otevírání knih a jejich osvěžování po vložení či editaci záznamu velmi pomalé.

Dejte pozor na to, že i u lokální konfigurace se může na odezvě systému projevit pomalé internetové připojení, pokud máte zapnuté síťové služby na pozadí. Jde např. o kontrolu nových verzí systému při startu PROFITu (toto může u pomalého internetového připojení zpomalit start systému) a automatické stahování kurzů ČNB (které může v určitých časech zpomalovat systém). Pochopitelně, že přímo používané síťové služby jako vyhledání záznamu v ARESu, jsou na rychlosti internetu přímo závislé. Toto berte v potaz také tehdy, pokud máte v tiskové šabloně QR kód, který se generuje prostřednictvím webové služby – při pomalém internetu se v důsledku získávání QR kódu zpomalí tisk nebo sestavení PDF faktury!

Vliv otevřených knih

Většina hlavních knih v systému (knihy faktur, paragonů, objednávek, daňová evidence, peněžní knihy) umožňuje navolit zobrazené období (vpravo dole přes tlačítko Možnosti). Navolené období u otevřených knih může s narůstajícím počtem záznamů mít poměrně významný vliv na reakční dobu systému při vložení a editacích záznamů.

Jak je to možné? Problém nastává, máte-li otevřeny knihy dokladů a v nich nastaveno delší zobrazené období (např. rok nebo „Vše“), protože při zápisu nového (nebo i editaci existujícího) záznamu dojde následně k osvěžení (znovunačtení) dat v těchto knihách tak, aby se správně zobrazila změněná data. Samotné vložení záznamu je určitě pořád stejně rychlé, ale osvěžení dat může zejména při velkém množství záznamů chvilku trvat (zejména u síťové konfigurace s pomalou sítí, viz. výše). Pro uživatele to pak vypadá, jako kdyby vložení záznamu trvalo dlouho.

Proto, máte-li velké množství záznamů, doporučujeme nemít při zadávání dokladů otevřeno velké množství knih a/nebo nastavit si v knihách kratší zobrazené období (např. jen aktuální měsíc, hlavně ne trvale volbu „Vše“).

Případně, zejména pokud chcete rychle zadávat velké množství dokladů, lze také všechny knihy vypnout a doklady zadávat přímo z hlavního menu nebo klávesovou zkratkou (např. vydaná faktura = SHIFT+F7), to je pak reakce systému úplně nejrychlejší.

Vliv skladového přeceňování

Při vkládání faktur a paragonů můžete (s licencí PLUS) nechávat systém zboží automaticky odepisovat ze skladové evidence. Máte tak vždy k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých položek na skladu. U rychloobrátkového zboží ale může časem nastat problém, že jak vznikne na skladových kartách dlouhá historie mnoha naskladnění a vyskladnění, stane se výpočet skladové ceny metodou FIFO nebo WAVG výpočetně velmi náročnou úlohou. Protože PROFIT tyto ceny přepočítává v reálném čase po každé operaci, mohlo by postupně docházet ke zpomalování reakce systému na vložení dokladu.

Proto doporučujeme, zejména při pokladním prodeji rychloobrátkového zboží, nastavit na skladu oceňovací metodu ceník - nákup, která tímto problémem netrpí a nebude tak systém zatěžovat.

Nastavení provedete pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat:

Dejte však pozor na to, že tato metoda není daňově uznatelná a tak budete-li chystat z PROFITu přiznání k dani z příjmů, do něhož je třeba zahrnout ocenění skladových zásob, přepněte před sestavením přiznání metodu zpět na FIFO/WAVG a systém přepočte ceny zadanou metodou. Poté můžete sestavit daňový výstup a vrátit oceňování skladu zpět na ceníkové oceňování pro bezproblémový pokladní provoz.

Poznámka: přepnutí oceňovací metody celého skladu zpět na FIFO/WAVG může trvat v závislosti na množství záznamů delší čas (několik desítek minut nebo i několik hodin!), nechte tuto operaci ale doběhnout.

Copyright © 2017 by LPsoft Information Systems s.r.o.