Síťová verze s databází na VPS serveru

Co to je VPS, jaké jsou výhody umístění databáze na VPS server?

VPS je zkratka pro Virtual Private Server. Jedná se o pronájem soukromého serveru u hostingové společnosti, na kterém můžete provozovat serverové služby pro potřeby Vaší společnosti bez nutnosti zajišťovat provoz fyzického počítače.

Výhody

● aktuální data na všech pracovních stanicích
● není potřeba konfigurovat a provozovat virtuální privátní síť
● nemusíte provozovat vlastní PC-server (odpadají zejména náklady na elektrickou energii)

Nevýhody

● nutnost kvalitního připojení k internetu
● cena VPS
● alespoň částečná zkušenost s provozem serveru (vše si musíte zprovoznit a nastavit sami)

Příklad řešení

Provozováním VPS nebo nabídkami konkrétního VPS řešení se jakožto tvůrci systému přímo nezabýváme. V tomto návodu předáváme zkušenost jednoho našeho uživatele, který zakoupil VPS u společnosti Wedos, vše si zprovoznil, nastavil a zdokumentoval. Berte to jako možný postup, kterým se lze inspirovat, avšak konkrétní podmínky či nastavení mohou být v určitých situacích odlišné. Při potížích je třeba se obracet na podporu dodavatele instalované softwarové komponenty či služby, nikoliv na nás.

Návod

Nejprve je třeba vybrat a objednat VPS u nějakého poskytovatele. Já jsem vybral Wedos, variantu minimum:

PU: 1 vlákno Xeon 1.70 GHz
RAM: 2 GB (vyhrazená)
HDD: 15 GB (serverové SSD disky, RAID 10)
Počet domén: neomezený
Přenos dat: neomezený
Dostupnost: 99,99%
Cena: cca 110,- Kč měsíčně + pevná Ipv4 za 50,- Kč měsíčně bez DPH.

Operační systém na virtuální server vám naistaluje poskytovatel na základě vaše výběru. Já jsem si vybral UBUNTU 14.04, protože s ním mám alespoň nějaké zkušenosti. A tím servis poskytovatele končí, dál už musíte sami.

POZOR celá správa a konfigurace se provádí příkazovou řádkou!

Telnet klient

Stáhněte si do svého počítače telnet klienta, např. Putty. Nakonfigurujte připojení k serveru (IP adresa vašeho VPS, případně port) a přihlaste se podle pokynů od provozovatele, např.:

Uživatel: root
Heslo: *****

Pozor, když píšete heslo, tak v terminálu kurzor stojí, jako by jste nic nepsali.

Dále je potřeba si uvědomit, že na linuxech se:

● v cestách se nepoužívá "\" ale "/"
● nepoužívá se "C:"
● rozlišují se velká a malá písmena (A není to samé jako a)

Pár základních příkazů:

cd – změna aresáře: cd /etc/data
ls – výpis obsahu adresáře
sudo – provést příkaz s nejvyššími opráněními

FTP server

Provedeme instalaci FTP serveru, abychom nějak mohli kopírovat naše soubory na server.

1. aktualizace repository

sudo apt-get update

2. instalace ftp serveru VsFTPD

sudo apt-get install vsftpd

3. otevřete v textovém editoru konfigurační soubor pro editaci

sudo nano /etc/vsftpd.conf

nebo

sudo vi /etc/vsftpd.conf

Odkomentujte na řádcích 29 a 33

write_enable=YES
local_umask=022

Odkomentujte řádek 120, aby se zabránilo přístupu k ostatním složkám mimo domov adresáře.

chroot_local_user=YES

přidejte následující řádek na konec

allow_writeable_chroot=YES

a přidejte následující řádky pro pasivní režim přenosu

pasv_enable=Yes
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100

4. restartujte službu vsftpd

sudo service vsftpd restart

Nyní bude FTP server naslouchat na portu 21. Vytvořte uživatele /usr/sbin/nologin, aby se zabránilo přístupu k bash shell pro uživatele FTP příkazem:

sudo useradd -m admin -s /usr/sbin/nologin
sudo passwd admin

a napište heslo, které si zvolíte.

Povolte přístup pro přihlášení nologin v shell, tak že otevřete soubor /etc/shells v editoru:

sudo nano /etc/shells

a přidejte následující řádek na konec:

/usr/sbin/nologin

Soubor uložte a zkuste se připojit pomocí nějakého FTP klienta (Total Commader, WinSCP) na náš nový FTP server:

port:21
jméno:admin
heslo: ***** (heslo FTP, které jste zadali v konfiguraci)

Pokud vše funguje, nakopírujte soubor PROFIT1.fdb.

Instalace dabázového serveru FireBird 2.1

Nejprve přidejte zdroj do ppa repository:

sudo add-apt-repository ppa:mapopa

Aktualizujte seznam aplikací v repository:

sudo apt-get update

Kontrola obsažených verzí:

apt-cache search firebird2.1-*

Nainstalujte verzi Super Server, instalace se zahájí příkazem:

sudo apt-get install firebird2.1-super

Potvrďte instalaci:

Do you want to continue [Y/n]? y

Spusťte konfiguraci:

sudo dpkg-reconfigure firebird2.1-super

Server: ANO
Password: ***** (nastavte heslo uživatele SYSDBA do Firebirdu)

Nastavte práva k souboru s naší databází:

cd /home/admin
sudo chown firebird.firebird PROFIT1.fdb

Nyní můžete zkusit připojení k naší databázi pomocí konzoly isql-fb:

$ isql-fb

SQL> connect "/home/admin/PROFIT1.fdb" user 'SYSDBA' password '*****';

Odpověď:

Database: "/var/lib/firebird/2.1/data/employee.fdb", User: SYSDBA
SQL>

Zobrazení tabulek databáze:

SQL> show tables;

Zobrazení verze:

SQL> show version;

Ukončení konzoly:

SQL> quit

Zediteujte soubor firebird.conf pro připojení Profitu:

sudo nano /etc/firebird/2.1/firebird.conf

a upravte řádky:

RemoteAuxPort = 3051
RemoteBindAddress = XXX.XXX.XXX.XXX (napiště IP vašeho serveru)

Soubor uložte a restartujte celý server.

Konfigurace PROFITu

V PROFITu z menu zvolte Systém → Otevřít firmu a zadejte:

IP adresa: XXX.XXX.XXX.XXX (napiště IP vašeho serveru)

Umístění souboru na serveru: /home/admin/PROFIT1.fdb

V parametrech serveru nastavte:

Systémové přihlašovací jméno: SYSDBA

Heslo: ***** (heslo SYSDBA, které jste zadali při konfiguraci Firebirdu)

a Připojit.

Zdoje informací

http://wiki.spoje.net/doku.php/navody/hosting/firebird
http://blog.bcvsolutions.eu/jak-zprovoznit-firebird/

Copyright © 2017 by LPsoft Information Systems s.r.o.